Елена Георгиева Димитрова, 10 г., Пловдив

Описание на проекта:
На банкнотата е изобразена Ванилия ("Феята от захарницата" на К. Антонова). Тя е достойна, защото е спасявала фейския и човешкия свят над 5 пъти. Кръстих валутата й сладони. Номиналът, типично за нея, е безброй. Ванилия Величественова Всемогъщова е цялото й име. Пеперудата е подписът й. Ако сладоните се изполват за зло, те се превръщат в купчина захар. Ще пиша за сладоните и на Катя Антонова!

74
Гласа