Димитър Стоянов, 11 г., София

Описание на проекта:
На банкнотата е изобразен Джон Атанасов. Лицето му е в стил поп-арт, защото този стил е най-подходящ за подчертаване на технологичност. На заден фон се вижда свързания от интернет свят. 0-те и 1-те са специална защита, индивидуална за всяка паричка, изобразена чрез двуичен код, както и сребристата лента. Номинал 75 евро, с цел запазване на стойността, след преминаване на България към евро зоната.

114
Гласа