Александра Миланова, 9 г., София

Описание на проекта:
Снимката изобразява щастлив паун.

4
Гласа