Андрей Стоянов, 9 г., Русе

Описание на проекта:
Проект на банкнота от 100 лева, с изобразени на нея символи, свързани с възприятията на детето за българска история и същност - азбука, перо с мастилница, знаме, роза, музика и полет на ракета в космоса,

34
Гласа