Антон Щербак, 11 г., Пловдив

Описание на проекта:
Банкнота от 100 цикрона. 6 защити срещу копиране: собствен код, черни точки в горния десен край, червени точки в долния ляв край, когато вдигнете банкнотата срещу светлина це появява цифрата 100 и 15 черни точки над голямото Зед.

0
Гласа