Александър Димитров, 8 г., София

Описание на проекта:
Моята мечтана банкнота

1
Гласа