Марина Димитрова, 11 г., Хасково

Описание на проекта:
100 звезди , издадена от Българска банка за мечти

4
Гласа