Виктория Данова, 11 г., Кътина

Описание на проекта:
Банкнота от 100 ЕВРО. Надписът е на български, защото еврото е една от официалните валути в България.

69
Гласа