Деян Йорданов, 9 г., София

Описание на проекта:
Отличителни знаци: косата и робата са блестящи, лентите от ляво лъскави, златни куполи, воден знак в дясно

26
Гласа