София Петрова Петрова, 6 г., София

Описание на проекта:
Паричката на София се нарича ПРИЯТЕЛСТВО. Тъй като авторката е на 6 г., тя е избрала номиналът да бъде "6 приятелства", илюстрирани чрез 6 деца от 6 различни държави от 6-те основни континента с постоянно население. 6-те деца с различна националност, пол, раса и религия изразяват желанието на София всички деца по света да са приятели.

135
Гласа