Ивайло Христов Проданов, 9 г., Раднево

Описание на проекта:
Темата е "Екология - Опазване на Земята" Вдясно на банкнотата е лицето на майката природа която гледа загрижено какво се случва с Планетата, а в ляво на банкнотата като отговор към нея е изобразено, че хората сме загрижени за Планетата Земя и вземаме в наши ръце грижата да я опазваме. Името на банкнотата е Рилан - кръстена на Рила планина, а името на банката е Българска Зелена банка.

182
Гласа