Вероника Александрова Атанасова, 7 г., Варна

Описание на проекта:
Основната идея идва от шевиците по Българските народни носии.

64
Гласа