Вяра Николова, 12 г., Димитровград

Описание на проекта:
Банкнотата е посветена на 146 години от освобождението на България и има нестандартен номинал 146 лева. Включени са български символи в изобразяването на проекта - паметника Шипка, лъвът като образ, българското знаме, житен клас и български рози, нож, кръст и Библия.

3
Гласа