Валери Балабанов, 11 г., София

Описание на проекта:
Банкнота от 100 Бутоми. Това е банкнота от бъдещето която ще се използва от почти целия свят и 1 Бутом ще се равнява на 5 български Лева.

29
Гласа