София Емилиянова Петрова, 11 г., София

Описание на проекта:
Моята въображаема валута.

27
Гласа