Румяна Георгиева Русева, 7 г., Пловдив

Описание на проекта:
Вдъхновена от скорошни разговори за Рибния буквар и желание за включване на животни върху банкнотата й, Румяна нарисува 100 лв с Рибния буквар, като я е поставила върху импровизирана покривка за маса според нейното виждане.

8
Гласа