Ава Тахир Билял, 11 г., София

Описание на проекта:
Банкнотата се казва “орфа”. Кръстена е на Орфей - най-великият тракийски музикант и певец на древността, роден в Родопите. Издател на банкнотата е Тракийска музикална банка. Защитната лента на банкнотата е петолиние с ноти, а знакът за незрящи се състои от протракийската цифра за 10 и символът за удължаване в музиката - общо правят номинална стойност 100.

209
Гласа