Карина Димитрова, 10 г., Самоков

Описание на проекта:
Лицевата страна на измислена от мен паричка!

134
Гласа