Милена Христова, 11 г., Павликени

Описание на проекта:
Банкнотата се нарича ЛАЛ. Символът на нея е пандата, която е застеашен, но и защитен вид животно.

0
Гласа