Елина Стойчева, 9 г., София

Описание на проекта:
Нарисувах елен, защото е благородно животно.

1
Гласа