Дария Найденова, 9 г., София

Описание на проекта:
Проектът представлява изображение на въображаема банкнота с номинал 30 и валута дара.

20
Гласа