Радослав Георгиев Радев, 11 г., Дулово

Описание на проекта:
Банкнота, вдъхновена от семейна колекция от стари пари

35
Гласа