Гергана Георгиева, 9 г., Варна

Описание на проекта:
Моята банкнота

33
Гласа