Анастасия Янева, 12 г., София

Описание на проекта:
Банкнотите на бъдещето!

6
Гласа