Никол Динева, 11 г., Димитровград

Описание на проекта:
\"Планетата Земя е в опасност. Нека я спасим!\" Номиналът на банкнотата е означен с единица, защото планетата Земя е само една. Името на банкнотата "тера" идва от Тера (на латински) - богиня на Земята в римската митология.

48
Гласа