Виктория Георгиева, 12 г., София

Описание на проекта:
Банкнота, вдъхновена от корейска музикална група. Включва логото и други елементи, характерни за групата.

68
Гласа