Даниел Апостолов, 7 г.

Описание на проекта:
Банкнота с номинал 50000 евро с изображение на Васил Левски

61
Гласа