Пламен Русанов Дякова, 11 г.

Описание на проекта:
Картината е нарисуване от ученик със СОП. Изобразява доларова валута.

4
Гласа