Анелия Ганева, 6 г.

Описание на проекта:
На банкнотата е изобразен Васил Левски и българското знаме, защото за Анелия, Васил Левски е най-великият българин.

5
Гласа