Кристиан Димитров Георгиев, 9 г.

Описание на проекта:
Моята паричка е 2000скручи. Аз си я измислих харесвам я и е забавна. Има си всичко и воден знак и серия номер. Паричка скручи 2023г

16
Гласа