Стефан Иванов Борисов, 7 г.

Описание на проекта:
Банкнотата от 100 лв. с Васил Левски. Всички текстове върху нея ще са ръкописни, защитната лента е хоризонтална в горната част на банкнотата и изобразява рис (български лъв) и костенурка. В долно дясно ъгълче е предвидено за знаци за незрящи хора. Банкнотата е синя.

1
Гласа