Анета Драганова, 10 г.

Описание на проекта:
Банкнотата в бъдещето ни

7
Гласа