Леонардо Мацон, 8 г.

Описание на проекта:
Парите на бъдещето имат чипове, които ги правят невъзможни за копиране и гарантират стойността им.

1
Гласа