Дариа Лалова, 9 г.

Описание на проекта:
Банкнота от 5000 лв с лика на Цар Александър Освободител

65
Гласа