Даниел Стоичков, 8 г.

Описание на проекта:
Банкнота с номинал 100 деса

96
Гласа