Карина Росен Иванова, 10 г.

Описание на проекта:
Валута карни, национална валута на Джигитай

14
Гласа