Радослава Маринова, 7 г.

Описание на проекта:
Монетата е от 5 бисквитки. Монетата не е създадена от злато и сеебро както изглежда. Тя метална, но боядисана в края със златна и сребърна боя. Банкнотата е от 40 банки. На нея е нарисувани земното кълбо и странен човек с фонтан на главата, тяло на котка, лилава опашка, маймунски уши. На банкнотата е нарисувана книга, лента и планета.

1
Гласа