Дария Марио Линкова, 5 г.

Описание на проекта:
Тази банкнота със сърце ще ни напомня, че не парите са центъра на света, а именно добрината и любовта помежду ни!

32
Гласа