Феликс Николов, 7 г.

Описание на проекта:
Паричката носи полезно съобщение, да харчим разумно за необходими и полезни неща като храна, подслон; да помагаме на хора в беда (земетресение или война); да избираме неща, които не замърсяват природата. Така ще се произвеждат полезни за хората и природата неща. Паричката е 100 лв, защото при такава сума човек мисли по-внимателно. Да харчим по-рядко, но по-стойностно и отговорно.

2
Гласа