Зорница, 8 г.

Описание на проекта:
Животинска валута, серия за кучета. Номинал 1млн.

3
Гласа