Радостина Кирилова Събева, 10 г.

Описание на проекта:
Банкнотата е с лика на Апостола на свободата - Васил Левски и е с номинална стойност 200 лв.

7
Гласа