Виктор, 11 г.

Описание на проекта:
Банкнота от 100 лв,с лика на Васил Левски,с хоногеамна лента,воден знак.

6
Гласа