Магдалена Георгиева, 7 г.

Описание на проекта:
Благодарим Ви за възможността за участие! Маги нарисува с много желание своята паричка! На любимата й тема, русалки е. Има изобразено българското знаме на няколко места, защото трябва да обичаме родината си! Сърцето и знамето за знаците за незрящи, те са по-грапави. Чертата в златисто и цифрите в златисто са защитни елементи. 17 й е любимото число, защото си купи скоро книжка за тази сума!

1
Гласа