ЙОАНА ГЕРГАНОВА, 9 г.

Описание на проекта:
Юбилейна банкнота от 100 лева

85
Гласа