Александър Петков, 10 г.

Описание на проекта:
Алекс учи в ОУ “Ран Босилек” в 4 В клас. Паричката е с лика на Ран Босилек, патрон на неговото училище.

1
Гласа