Мария Вълчанова, 8 г.

Описание на проекта:
Мария смята, че сега ползваните банкноти в България са твърде скучни и не са достатъчно цветни. Това е нейният поглед върху банкнота от 50 лева.

1
Гласа