Виктория Георгиева Георгиева, 7 г.

Описание на проекта:
Панорамата -символ на нашият град Плевен и розобер- момичета с народни носии

11
Гласа