Мирай Еркант Али, 7 г.

Описание на проекта:
Банкнота в очите на едно дете

30
Гласа