Щерион Атанасов, 8 г.

Описание на проекта:
Тази банкнота е посветена на Васил Левски Който Отдава живота си за свободата на България на 35 години. Поради това банкнота е със номинал 35 лева и името е в чест на Левски.

212
Гласа