Иван Колев, 11 г.

Описание на проекта:
Лицето на банкнотата е великият български строител Кольо Фичето.

17
Гласа